Udtalelser fra frivillige

UDSAGN FRA FRIVILLIGE

  • Man kan ikke forhindre sorgens fugle i at sætte sig i ens hår, men man kan forhindre dem i at bygge rede (kinesisk ordsprog)
  • Jeg vil gerne gøre en forskel
  • Livet er uberegneligt
  • Ved at våge kommer man tæt på det, der er væsentligt
  • Hvis man ikke har energi til andre, så går livet i stå
  • Mellemmenneskelige relationer: Yde – nyde – gøre en forskel – påtage sig et ansvar
  • At våge er en fin oplevelse
  • Glæden ved at hjælpe – at være til stede – hjælpsomhed
  • Nærhed, medmenneskelighed, ”borgerpligt”, fællesskab, ydmyghed, indsigt, social forståelse, spiritualitet, give tryghed og omsorg, næstekærlighed
  • Lov til at bruge mig selv på en god måde