Om vågetjenesten

VÅGETJENESTENS HISTORIE

Etablering af Vågetjenesten Skanderborg påbegyndtes i januar 2008 på initiativ af Henny Hove – som også var initiativtager til Vågetjeneste Odder – og Skanderborg Kommunes frivilligkoordinator Jette Engelbrecht.

Idéen var at skabe et korps af frivillige i Skanderborg og omegn, som kunne (og kan) være hos alvorligt syge og hos den døende i den sidste tid. Enten fordi den døende har et begrænset netværk, eller fordi den døendes pårørende har brug for støtte og aflastning.

Vågetjenesten Skanderborg startede i juni 2008 med 40 kvinder og 2 mænd. Alle repræsenterede de en bred vifte af indfaldsvinkler og erfaringer.

I oktober 2011 oprettedes Aflastningstjenesten for pårørende til mennesker med demenssygdom som et yderligt tiltag.