Til pårørende

Vågetjenesten

Vågetjenesten Skanderborg er et tilbud om støtte og aflastning til pårørende, der passer uhelbredeligt syge og/eller døende i eget hjem eller plejebolig.

Vågetjenesten er også et tilbud til døende med et begrænset netværk.

Hvor ofte?
Aftales i hvert enkelt tilfælde ud fra jeres ønsker og behov.

Hvem er Vågetjenestens frivillige?
Alle frivillige har været til interview med to koordinatorer og bliver godt forberedt til den vigtige opgave.

Tavshedspligt
Alle i Vågetjenesten Skanderborg har tavshedspligt.

Hvordan arbejder vi?

  • Vi er i hjemmet – på hjemmets betingelser!
  • Vi har den fornødne tid til at berolige, lytte og samtale.
  • Vi bestræber os på at give omsorg og nærhed.
  • Vi aflaster de pårørende.
  • Vi er der for den syge og familien.

Alle medlemmer arbejder frivilligt. Der kan derfor være tilfælde hvor vi ikke kan opfylde alle ønsker om vågning eller aflastning.

Hvad omfatter tilbuddet ikke?
Vi udfører ikke hjemmeplejens arbejde.

Hvad koster det?
Tilbuddet er gratis. Vågetjenestens frivillige må ikke modtage gaver.

Hvordan introduceres hjælpen?
Hjemmeplejen og Vågetjenestens koordinatorer introducerer den frivillige i hjemmet.

Hvordan kontaktes Vågetjenesten?
Se under Kontakt.