Vision

Vision

Vågetjenesten Skanderborg har en vision om at ingen, der ikke ønsker det, skal dø alene.

Vi ønsker også, at pårørende til alvorligt syge og døende skal have den hjælp og aflastning der er brug for, så de så værdigt og kærligt som muligt, kan følge deres pårørende det sidste stykke af livet, på netop den måde de pårørende og den døende måtte ønske det.

Ligesom livets begyndelse kræver ro og omsorg, gør livets afslutning det også.