Til pårørende

Er du pårørende til en uhelbredeligt syg?

Vågetjenesten Skanderborg er et tilbud om støtte og aflastning til pårørende, der passer uhelbredeligt syge og døende i eget hjem eller plejebolig. Vågetjenesten er også et tilbud til døende med begrænset netværk.

Hvor ofte?
Aftales i hvert enkelt tilfælde ud fra ønsker og behov.

Hvem er Vågetjenestens frivillige?
Alle frivillige har været til interview og har deltaget i en bred vifte af kurser for at være godt forberedt til opgaven.

Tavshedspligt
Alle i Vågetjenesten Skanderborg har tavshedspligt.

Hvordan arbejder vi?

  • Vi er i hjemmet på hjemmets betingelser
  • Vi har den fornødne tid – til at berolige, lytte og samtale
  • Vi bestæber os på at give omsorg og nærhed
  • Vi aflaster de pårørende
  • Vi er der for den syge og familien

Hvad omfatter tilbuddet ikke?
Vi udfører ikke hjemmeplejens arbejde

Hvad koster det?
Tilbuddet er gratis. Vågetjenestens frivillige må ikke modtage gaver.

Hvordan introduceres hjælpen?
Hjemmeplejen og Vågetjenestens koordinator introducerer den frivillige i hjemmet.

Hvordan kontaktes Vågetjenesten?
Se under Kontakt