Om vågetjenesten

Opstart af Vågetjenesten

Etablering af Vågetjenesten Skanderborg påbegyndtes i januar 2008 på initiativ af Henny Hove – initiativtager til Vågetjeneste Odder – og Skanderborg Kommunes frivilligkoordinator Jette Engelbrecht.

Ideen var at skabe et korps af frivillige i Skanderborg og omegn, som kan være hos alvorligt syge og hos den døende i den sidste tid. Enten fordi den døende har et begrænset netværk eller fordi den døendes pårørende har brug for støtte og aflastning.

På et informationsmøde mødte 60 interesserede frem. Efter mødet tilkendegav 36 af de fremmødte, at de var interesserede i at være med. Derefter blev der nedsat en styregruppe – se under Kontakt – der skulle udvikle ideen, definere rammerne og fastlægge uddannelsen for de frivillige.

Vågetjensten Skanderborg startede juni 2008 med 40 kvinder og 2 mænd – repræsenterende en bred vifte af indfaldsvinkler og erfaringer.

I oktober 2011 oprettedes Aflastningstjenesten for pårørende til mennesker med demenssygdom.