Kurser for frivillige

Følgende kurser er planlagt/afholdt for alle frivillige

Her følger datoer for kurserne og kursusbeskrivelse

2.02.2017
“Hvad kan man altid gøre, hvis man intet kan gøre” v/ pastor emer. Preben Kok

8.11.2016
Teater “Min far” med Annette Støvlebæk og Ole Thestrup

​2.11. 2016
“Tilgang til mennesker med demenssygdomme” v/ Inge Tranholm og Anita Bisgaard

13.04.2016
Studietur til Hospice Gudenå i Brædstrup

​22.10.2015
“Sorgen – en ressource” v/ sognepræst Heidi Torp

​11.06.2015
“Omsorg indtil døden” v/ palliativ overlæge Tove Vejlgaard, Vejle Sygehus

​6.10.2014
“Dødens venteværelse – hvordan er det at være der?” v/ hospicesygeplejerske og master i etik og retsfilosofi Rita Nielsen, Diakonissestiftelsens Hospice i København

7.04.2014
“Erhvervet hjerneskade – Rehabilitering af mennesker med sen-hjerneskader” v/ hjerneskadekonsulent Irma Edqvist

7.10.2013
“Musik og demens – Musikkens positive virkninger i samarbejdet med mennesker med demens” v/musikterapeut Svend Eeg

​28.02.2013
“Den gode kontakt i den svære stund v/ pastor emeritus Christian Høilund

25.10.2012 kl 19.30
“Kursus omkring demens”  klik på link for at se programmet

19.04.2012 kl. 19.30 
“Hvordan hjælper vi hinanden, når livet bliver svært?”

Foredrag i Odder Kirkecenter v/hospicepræst Ole Raakjær fra Karmelianergården i Ålborg.

Arrangementet finder sted i samarbejde med Hospice Østjylland

14.11.2011
“Kursus i det talte sprog” v/Olav Jonas

26.04.11
“Kropssprog” v/Olav Jonas

4.10.2010
Foredrag ”Til sygdom os skiller” v/Susan Binau

19.8.2010
”Tankevækkende fortællinger” v/Halfdan Olesen & erfaringsudveksling

23.03.2010 og 21.04.2010
Kursus i “Ensomhedens sprog”Oplæg v/ Elene Fleischner: ph.d., forsker og konsulent, Gert Jessen: cand.phil.,diplomleder og Jan Foss: skuespiller og kommunikationstræner

11.03.10.
Teaterforestillingen ”Oscar og den lyserøde dame”
v/skuespiller Pia Rosenbaum

11.02.2010
Tema: “Mødet med – og omsorgen for pårørende i forbindelse med alvorlig sygdom og død”.
oplæg v/ sognepræst Dorthe Sørensen, Skanderborg

10.09.2009
Tema: “Det spirituelle rum omkring den døende”
oplæg v/ Jørgen Finnemann, Helle Madsen og Bolette Schiøtz, frivillige fra Vågetjenesten Skanderborg

19.05.2009
Kursus på Diakonhøjskolen, Århus
Åndelig omsorg – når livet gør ondt”
oplæg v/ sygehuspræst Preben Kok, Vejle og hospicepræst Lone Klock, Sct. Maria Hospice, Vejle

17 & 18.04.2009
Kursus/seminar på Klank Efterskole
Tema: “Fortælling som helende kraft”
oplæg v/ Helle Arnfred dramalærer og leder af Ry fortællekreds
oplæg v/ demenskonsulent Jytte Elleby, Søkilde plejecenter
Oplæg v. Bente Weigelt & Tove Vejen, sygeplejersker v.Skanderborg Kommune
Vigtigheden af aflastning af pårørende
Faser og reaktioner hos patienter og pårørende
Samarbejde og dialog med plejepersonale

30.10.2008
Tema: Døden på hospice
Oplæg v/ Hanne Marie Houkjær præst på Hospice Djursland

4.6.2008
Oplæg – med udgangspunkt i egne oplevelser som sygeplejerske hos alvorligt syge og døende – om værdighed i forhold til den døende og de pårørende v/sygeplejerske Tove Vejen

15.04.2008
Tema: “At være til stede og rumme situationen” – etik, tavshedspligt, omsorg og håndtering af opgaven.
Oplæg v/ præst Niels Højlund og sygeplejerske Lone Nielsen begge fra Det Palliative Team, Silkeborg Sygehus