Afholdte frivilligkurser

Følgende kurser er afholdt for alle frivillige

Her følger datoer for afholdte kurser – samt beskrivelser af disse.

18/02-2020
Deltagelse i Åbent Frivilligkontor på Fælleden med oplæg af gadesygeplejerske Kirsten Clausen, socialfaglig medarbejder Torben Christiansen og sygeplejerske Kim Henriksen.

17/09-2019
Besøg på Demensplejecenter Skovgården i Hadsund med efterfølgende frokost i Hadsund.

20/03-2019
”Dilemmaer vedr. aktiv dødshjælp”, kursus v/ læge Troels Dolmer.

10/10-2018
ERFA-møde.

27/09-2018
Deltagelse i Frivilligmesse i Hørning.

31/05-2018
Vågetjenestens 10-årsjubilæum blev fejret med en udflugt til Kolding med besøg på Dansk Sygeplejehistorisk Museum, frokost på Kolding Fjord og kaffe i Den Geografiske Have i Café Lykkefund.

21/03-2018
ERFA-møde.

14/02-2018
Lise fortalte om Vågetjenesten for SOSU-assistentstuderende i Skejby.

06/12-2017
Deltagelse i Demensworkshop på Fælleden, hvor Vågetjenesten havde en stand.

05/10-2017
Kursuseftermiddag v/ præst Anette Vinter Hedensted, som holdt oplæg og var sparringspartner i spørgsmål omkring vågning ved døende.

28/09-2017
Deltagelse i Frivilligmesse i Galten.

04/05-2017
Rundvisning på Fælleden med efterfølgende spisning og ERFA-møde.

27/03-2017
Anni fortalte om Vågetjenesten til nye SOSU-hjælpere.

02/02-2017
“Hvad kan man altid gøre, hvis man intet kan gøre” v/ pastor emeritus Preben Kok.

08/11-2016
Teaterstykket “Min far” med Annette Støvlebæk og Ole Thestrup.

0​2/11-2016
“Tilgang til mennesker med demenssygdomme” v/ Inge Tranholm og Anita Bisgaard.

13/04-2016
Studietur til Hospice Gudenå i Brædstrup.

​22/10-2015
“Sorgen – en ressource” v/ sognepræst Heidi Torp.

​11/06-2015
“Omsorg indtil døden” v/ palliativ overlæge Tove Vejlgaard, Vejle Sygehus.

0​6/10-2014
“Dødens venteværelse – hvordan er det at være der?” v/ hospicesygeplejerske og master i etik og retsfilosofi Rita Nielsen, fra Diakonissestiftelsens Hospice i København.

07/04-2014
“Erhvervet hjerneskade – Rehabilitering af mennesker med sen-hjerneskader” v/ hjerneskadekonsulent Irma Edqvist.

07/10-2013
“Musik og demens – Musikkens positive virkninger i samarbejdet med mennesker med demens” v/ musikterapeut Svend Eeg.

​28/02-2013
“Den gode kontakt i den svære stund” v/ pastor emeritus Christian Høilund.

25/10-2012
“Kursus omkring demens” Klik på link for at se programmet!

19/04-2012
“Hvordan hjælper vi hinanden, når livet bliver svært?”.
Foredrag i Odder Kirkecenter v/ hospicepræst Ole Raakjær fra Karmelianergården i Ålborg.
Arrangementet fandt sted i samarbejde med Hospice Østjylland.

14/11-2011
“Kursus i det talte sprog” v/ Olav Jonas.

26/04-2011
“Kropssprog” v/ Olav Jonas.

04/10.2010
Foredrag ”Til sygdom os skiller” v/ Susan Binau.

19/8-2010
”Tankevækkende fortællinger” v/ Halfdan Olesen omkring erfaringsudveksling.

21/04-2010 og 23/03-2010
Kursus i “Ensomhedens sprog”.
Oplæg v/ Elene Fleischner, ph.d., forsker og konsulent.
Oplæg v/ Gert Jessen, cand.phil. og diplomleder.
Oplæg v/ Jan Foss, skuespiller og kommunikationstræner.

11/03-2010
Teaterforestillingen ”Oscar og den lyserøde dame”.
Oplæg v/ skuespiller Pia Rosenbaum.

11/02-2010
Tema: “Mødet med – og omsorgen for – pårørende i forbindelse med alvorlig sygdom og død”.
Oplæg v/ sognepræst Dorthe Sørensen, Skanderborg.

10/09-2009
Tema: “Det spirituelle rum omkring den døende”.
Oplæg v/ Jørgen Finnemann, Helle Madsen og Bolette Schiøtz, frivillige fra Vågetjenesten Skanderborg.

19/05-2009
“Åndelig omsorg – når livet gør ondt”, kursus på Diakonhøjskolen, Århus.
Oplæg v/ sygehuspræst Preben Kok, Vejle, og hospicepræst Lone Klock, Sct. Maria Hospice, Vejle.

17 & 18/04-2009
Tema: “Fortælling som helende kraft”, kursus/seminar på Klank Efterskole.
Oplæg v/ Helle Arnfred dramalærer og leder af Ry Fortællekreds.
Oplæg v/ demenskonsulent Jytte Elleby, Søkilde Plejecenter.
Oplæg v/ Bente Weigelt & Tove Vejen, sygeplejersker hos Skanderborg Kommune.
– Vigtigheden af aflastning af pårørende.
– Faser og reaktioner hos patienter og pårørende.
– Samarbejde og dialog med plejepersonale.

30/10-2008
Tema: “Døden på hospice”.
Oplæg v/ Hanne Marie Houkjær præst på Hospice Djursland.

04/06-2008
Oplæg med udgangspunkt i egne oplevelser som sygeplejerske hos alvorligt syge og døende. Om værdighed i forhold til den døende og de pårørende v/sygeplejerske Tove Vejen.

15/04-2008
Tema: “At være til stede og rumme situationen” – etik, tavshedspligt, omsorg og håndtering af opgaven.
Oplæg v/ præst Niels Højlund og sygeplejerske Lone Nielsen – begge fra Det Palliative Team, Silkeborg Sygehus.